LLes hva Hadeland Arbeiderblad skrev etter treffet......